top of page

Z historie biodynamického zemědělství

Aktualizováno: 20. 3. 2021


Ve dnech 7. až 16. června 1924 se na statku hraběte Keyserlingka v Koběřicích (Koberwitz) u Vratislavi (dnes Polsko) konal takzvaný Zemědělský kurz, na němž Rudolf Steiner v osmi přednáškách vytvořil základy nového způsobu hospodaření na půdě, hnojení, ochrany a pěstování rostlin a krmení zvířat.


Řada zemědělců v Německu, Rakousku a Švýcarsku začala po tomto kurzu hospodařit podle Steinerem popsaných metod, především za použití speciálních biodynamických preparátů. Již ve 30. letech bylo takových podniků více než 1000, a to i mimo německou jazykovou oblast: v Anglii, Nizozemsku, Skandinávii nebo na Novém Zélandu. V roce 1932 vznikl svaz Demeter, sdružující biodynamické zemědělce.


Druhá světová válka přinesla vynucený útlum biodynamické práce, po válce však rozvoj pokračoval, přinejmenším v západní části Evropy a světa. V roce 1946 vznikl v Darmstadtu Ústav pro biologicko-dynamický výzkum, který pracuje dodnes. V roce 1950 začal v Německu vycházet biodynamický časopis Lebendige Erde, od roku 1953 vychází časopis britské biodynamické asociace Star & Furrow.


V roce 1997 se národní organizace Demeter sdružily do mezinárodního svazu Demeter International se sídlem v Darmstadtu. V roce 2020 vzniká nadnárodní organizace Biodynamická federace (BFDI).


Biodynamická federace – Demeter International byla založena s cílem uspokojit rychle rostoucí celosvětový zájem o biodynamický způsob hospodaření, nastavit jednotné standardy a co nejvíce podporovat nové členské organizace. V současné době (únor 2021) má 45 členských organizací ve 36 zemích po celém světě. Česká republika je členem od roku 2020.


Demeter certifikát má v současné době cca 6400 farem a zemědělských podniků, které hospodaří na 210 000 ha.


Přidružená témata:

Sociální aspekty biodynamiky

226 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page