top of page

Biodynamika v ČR a SR

Aktualizováno: 20. 3. 2021


Zemědělského kurzu v Koběřicích v roce 1924 se účastnil také Čech pan Kraus, otec sester Věry a Theodory Krausových, žijících až do svého nedávného odchodu z tohoto světa v Arlesheimu, odkud napomáhaly rozvoji antroposofie v Čechách a na Moravě.


První pokusy o biodynamickou praxi se u nás, ve východních Čechách, uskutečnily již ve třicátých letech 20. století, avšak nástup nacismu a poté komunismu tyto snahy zhatil.

Po roce 1989 měla řada zájemců z Československa možnost seznámit se na vlastní kůži s biodynamickým zemědělstvím na švýcarských farmách, a to díky praxi, kterou ve spolupráci se svazem PRO-BIO pořádal v letech 1991 a 1992 švýcarský spolek SVWO (Schweizer Verein für West-Ost Zusammenarbeit in der biologischen Landwirtschaft). Množství našinců také pracovalo na farmě Trygve Sunda v Norsku nebo i v jiných biodynamických podnicích v zahraničí.

Na začátku devadesátých let začíná jako první u nás biodynamicky hospodařit Joachim Dutschke, nejprve v Hájích nad Jizerou, později ve Fořtu na Vrchlabsku. Jeho farma funguje dodnes.


V letech 1993 až 1998 pořádala biodynamická sekce svazu PRO-BIO pravidelně dvakrát ročně preparátové semináře, nejprve v Janoušově na Šumpersku, později u J. Dutschkeho ve Fořtu.Jako lektoři se seminářů účastnili zahraniční biodynamici, např. Martin Ott, Gotthard Willmann, Matthias Hühnerfauth, Hans Oswald, Wolfgang Scheibe, Christian Wistinghausen nebo Wolfgang Schaumann.


V roce 1995 začal svaz PRO-BIO vydávat Výsevní dny Marie Thunové, v letech 1994 a 2001 u nás také M. Thunová se synem Matthiasem na pozvání svazu přednášela. V roce 1996 vyšel poprvé česky Steinerův Zemědělský kurz, v roce 1998 publikace věnovaná přípravě a použití biodynamických preparátů. Od roku 1992 do roku 2000 vycházel nepravidelně časopis Valeriana, čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství. V roce 2020 vyšlo výroční číslo Valeriany, mapující mimo jiné historii biodynamiky u nás. V roce 2021 začal vycházet časopis Nová Valeriána.


V lednu 2020 se v Novém Šaldorfu sešli zakládající členové spolku Demeter Česko a Slovensko. V létě 2020 byl spolek Demeter Česko a Slovensko Valnou hromadou Biodynamické Federace – Demeter International přijat za řádného člena této mezinárodní organizace. V současné době působí v rámci spolku 22 farem a vinařství, které společně hospodaří na cca. 5 700ha.


Přidružená témata:

Sociální aspekty biodynamiky


420 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page