top of page

Biodynamické preparáty

Aktualizováno: 6. 6. 2022

Co jsou biodynamické preparáty – jak působí?


Biodynamické preparáty jsou základní a nenahraditelnou součástí biodynamické činnosti v zemědělských a zahradnických podnicích, nezbytnou k dosažení kvality potravin, která je reprezentována společnou známkou Demeter. Popsal a doporučil je v roce 1924 v „Zemědělském kurzu“ Rudolf Steiner, zakladatel biodynamického hnutí. Preparáty napomáhají harmonickému spolupůsobení půdy, rostlin, zvířat a kosmu.Biodynamické preparáty jsou…

 • zhotovovány ze speciálních látek pocházejících z nerostné, rostlinné a živočišné říše,

 • živé substance, jejichž intenzita účinnosti závisí na původu látek i na pečlivosti při výrobě, skladování a použití,

 • bioregulátory, to znamená, že podněcují samoregulaci biologických systémů a zajišťují vyváženost výnosu a kvality v souladu se specifickými podmínkami stanoviště.

Biodynamické preparáty se…

 • ve velmi malých množstvích používají k vitalizaci půdy a rostlin, čímž podporují růst a kvalitu rostlin i zdraví zvířat,

 • podle možnosti zhotovují přímo v zemědělském či zahradnickém podniku nebo v regionálních pracovních skupinách,

 • používají podle směrnic Demeter jako povinná součást biodynamického hospodaření.

Biodynamické preparáty se podle způsobu aplikace dělí na polní postřikové preparáty, které se aplikují postřikem na pole (orná půda, zelenina, ovoce, vinná réva), louky a pastviny nebo les, a kompostové preparáty, které se přidávají do statkových hnojiv (hnůj, kejda, močůvka, kompost). Kromě toho existují ještě takzvané kultivační a souborné preparáty v různých variacích.


Biologicko-dynamické preparáty


polní postřikové:

 • roháček (500)

 • křemenáček (501)

kompostové:

 • řebříček (502)

 • heřmánek (503)

 • kopřiva (504)

 • dubová kůra (505)

 • pampeliška (506)

 • kozlík (507)

kultivační

 • kozlík (507)

 • přeslička rolní (508)

souborné:

 • např. kravincový preparát

 • další varianty

Vice informací lze získat z odborné literatury v sekci BD literatura


Přidružená témata:

Sociální aspekty biodynamiky

1 324 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page