top of page

Metody biodynamického zemědělství poskytují rostlinám a zvířatům ty nejlepší podmínky pro jejich dobré bytí a pomáhají jim maximálně rozvinout svůj potenciál vitality. 

Pokud Vás zajímá původ a kvalita potravin na Vašem stole nebo ve Vaší ledničce a současně nejste lhostejní k tomu jak je nakládáno s půdou, rostlinami, živočichy ale i lidmi, kteří v zemědělství pracují, seznamte se v této BROŽUŘE se základními zásadami a přístupy biodynamického zemědělství

0001.jpg
bottom of page