top of page

O nás

Myšlenka vytvořit vlastní národní pobočku Demeter na našem území zrála několik let, bylo i několik pokusů o její realizaci. Na podzim roku 2019 se spojilo sedmnáct hospodářství z České a Slovenské republiky s cílem vytvořit spolek Demeter Česko a Slovensko. V létě 2020 byl náš spolek přijat do celosvětové rodiny Biodynamicke federace - Demeter International. Počet členů postupně roste. V roce 2024 je to 35 zemědělských podniků, které společně hospodaří na cca. 8 000ha.

68% této plochy již má certifikát Demeter nebo je v tzv. přechodném režimu na Demeter.

Hlavní cíle

INFORMOVANOST

zpřístupnit informace a rozšířit povědomí o biodynamice a především jejím praktickém využití v zemědělství a to jak farmářům tak i široké veřejnosti

SPOLUPRÁCE

spolupracovat na mezinárodní úrovni a učit se od kolegů, kteří mají v této oblasti mnohem větší znalosti zkušenosti, organizovat školení a praktické semináře

PORADENSTVÍ a CERTIFIKACE

usnadnit českým a slovenským zemědělcům, členům spolku Demeter CS, získání certifikace za přijatelných podmínek a umožnit jim označovat své výrobky mezinárodně uznávanou značkou té nejvyšší kvality

KVALITA

rozšířit nabídku vlastních, kvalitních produktů za přijatelné ceny a vybudovat tak jistotu zákazníků a víru v zásady výrobců

Přidejte se i Vy!

Demeter Česko a Slovensko z.s. je zapsaný spolek, který je součástí mezinárodní sítě certifikačních organizací zaměřených na BIO produkci. V roce 1997 byla založena organizace Demeter International s cílem zajistit větší propojení a spolupráci v právních, ekonomických a duchovních oblastech. V současné době (léto 2020) má certifikát Demeter 7000 farem a zemědělských podniků, které společně hospodaří na 230 000 ha v 65 zemích na světě.

Biodynamická federace – Demeter International má v současné době 45 členských organizací ve 36 zemích po celém světě. Česká republika je členem od roku 2020. Spolupráce v rámci této organizace je postavena na duchu solidarity, mezinárodní spolupráci a demokratických principech. Filosofický i praktický základ tvoří „Zemědělský kurz“, který v roce 1924 v Koberwitzu představil Dr. Rudolf Steiner a který byl v následujících letech dále rozpracován v praxi i ve výzkumu.

Biodynamická federace – Demeter International byla založena s cílem uspokojit rychle rostoucí celosvětový zájem o biodynamický způsob hospodaření, nastavit jednotné standardy a co nejvíce podporovat nové členské organizace. Společně jsme více slyšet a můžeme výrazně posílit nejen zdraví půdy a potravin, které konzumujeme, ale zároveň zlepšit životní podmínky zvířat i lidí, se kterými společně sdílíme životní prostor na zemi.

bottom of page