top of page

Regenerativní a udržitelné

Aktualizováno: 20. 1.

Prvním ze 12 přínosů biodynamického hospodářství jsme nazvali Regenerativní a udržitelné


Jedním z hlavních principů biodynamického zemědělství je dávat zemi zpátky více, než si z ní bereme. Nejvyšším cílem našeho hnutí tedy není pouze udržitelnost, ale snaha o regeneraci půdy a krajiny. Půdou vše začíná. Proto musí být regenerativní péče o půdu základním předpokladem veškerých snah o regeneraci zemědělských pozemků. Půdu však dokážeme plně regenerovat pouze tehdy, pokud se o ni staráme komplexně, celostně. A právě tady začíná biodynamické zemědělství. Přesvědčením, že jednostranné zaměření na efektivitu a výnosnost je nutné doplnit cílenou pomocí půdě, tak aby se znovu stala živoucím organismem. Tento regenerativní přístup jde ruku v ruce se snahou o to, aby byla každá biodynamická a Demeter farma soběstačná. Biodynamické zemědělství se realizuje bez použití jakýchkoli chemických hnojiv a pesticidů. Biodynamičtí farmáři a farmářky používají co nejméně externích vstupů, a pokud potřebují něco, co na vlastní farmě nalézt nemohou, spolupracují v tomto ohledu s dalšími biodynamickými farmáři či farmářkami. V tomto ohledu jsou tedy biodynamičtí a Demeter farmáři a farmářky soběstační i v dobách krize, neboť nejsou závislí na kupovaných substancích z agrochemického průmyslu. 


Udržitelným, soběstačným a regenerativním dělá biodynamické zemědělství právě celostní biodynamický přístup, který stojí na základních pilířích, mezi něž patří zejména péče o půdu, přítomnost zvířat na farmách, volba geneticky různorodých adaptivních osiv, faremní organismus ve své celistvosti atd. Diverzita je klíčem k odolnosti a udržitelnosti: farma se vždy snaží integrovat rozmanité mikroorganismy, divoké i kultivované rostliny, divoká i chovná zvířata atd. Biodynamičtí farmáři a farmářky se v první řadě soustředí na regeneraci a udržitelnost a teprve poté na výnosnost. I proto o sobě, jako jedni z mála, mohou říci, že se skutečně zabývají udržitelným zemědělstvím.


👉 Pro více informací o biodynamickém přístupu: https://demeter.net/biodynamics/biodynamic-approach/

130 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page