top of page

Živoucí a úrodné půdy

Aktualizováno: 9. 3.

Březnové téma naší kampaně za 12 přínosů biodynamického hospodářství je věnováno půdě a její úrodnosti.Úrodnost půdy je naprosto klíčová. Je předpokladem pro kvalitní produkci, naše zdraví a samozřejmě i pro blaho celé naší planety. Právě proto je regenerace půdy jednou ze základních hodnot biodynamického zemědělství. Biodynamické zemědělství není jen o produkci potravin, jde mu především také o udržitelnost a odolnost farmy samotné, což závisí právě na úrodnosti půdy. K našim cílům proto patří snaha dávat přírodě něco zpátky tím, že budeme půdu oživovat a to například udržováním a zvyšováním přirozené úrodnosti půdy prostřednictvím vhodného obdělávání, chovu zvířat a hnojení.


Cílem hnojení je především vytvořit humus a tím zvýšit úrodnost půdy, ze které jsou rostliny vyživovány. Vrstva humusu je však důležitá nejen jako zdroj živin pro rostliny. Kromě toho dokáže regulovat vzdušnou a tepelnou bilanci půdy a váže CO2. Všechny tyto prvky jsou navíc klíčové nejen pro produkci potravin, ale hrají také zásadní roli v otázce klimatu. Potenciál živé a úrodné půdy vázat uhlík je významným pomocníkem ve snaze zmírnit dopady lidské činnosti na klima a staví tak biodynamické zemědělství mezi důležité aktéry současné klimatické krize.


Biodynamické zemědělství důsledně pracuje na tvorbě a oživování půdy pomocí kompostu, živočišných a zelených hnojiv, střídání plodin, vhodného obdělávání půdy, krycích plodin, krmných rostlin a dalších opatření. Každé z těchto opatření slouží jinému konkrétnímu účelu (například jetelotrávy mají schopnost vázat v půdě dusík ze vzduchu), dohromady však tato opatření podporují odolnost a soběstačnost farmy.


👉 Pro více informací o úrodnosti půdy: https://demeter.net/biodynamics/soil/ 


58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page