top of page

Dobré životní podmínky zvířat

Zvířatům a podmínkám pro jejich spokojený život na biodynamických farmách se budeme věnovat v příspěvku pro první prázdninový měsíc.


Zvířata hrají v biodynamickém zemědělství ústřední roli. Zejména krávy mají klíčovou úlohu, protože poskytují hnůj, který zvyšuje úrodnost půdy a podporuje biologickou rozmanitost. Proto je na farmách certifikovaných značkou Demeter práce se zvířaty povinná. Pokud to není možné, je třeba navázat za účelem získání zvířecího hnoje spolupráci s jinou farmou. S touto povinností je také spojena velká odpovědnost za dobré životní podmínky zvířat.

Biodynamičtí farmáři a farmářky respektují potřeby svých zvířat a pečují o ně ve všech ohledech. Dobré životní podmínky zvířat jsou pro ně velmi důležité. Mezi první kroky biodynamických farmářů a farmářek patří výběr správného plemene, vhodného pro danou farmu a prostředí, krmení plemene vhodným krmivem nebo zajištění dostatečného prostoru, tak aby se zvířata mohla chovat přirozeně. Jde se však i nad rámec těchto základních zásad, například co se týče odstraňování kravských rohů, což je praxe, kterou pravidla certifikace Demeter nepřipouští. 


Biodynamické zemědělství také klade důraz na chov rozmanité skladby domestikovaných a volně žijících druhů zvířat na farmě. Zatímco domácí zvířata, například skot, jsou klíčová pro zajištění úrodnosti půdy prostřednictvím hnoje, divoká zvířata jsou potřebná pro opylování či přirozenou ochranu proti škůdcům. Chov zvířat tedy znamená péči o všechna zvířata na farmě, tak aby bylo zajištěno zdraví, soběstačnost a odolnost farmy.


👉 Více informací na téma životních podmínek chovných zvířat: https://demeter.net/biodynamics/animal-husbandry/


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page