top of page

Aktivní ochrana klimatu

Červnové téma našeho seriálu o dvanácti přínosech Biodynamického hospodářství věnujeme Ochraně klimatu.


Biodynamické hnutí si uvědomuje, že zemědělství hraje zásadní roli při ochraně zdrojů naší planety a řešení klimatické změny. Zemědělství se sice významně podílí na emisích skleníkových plynů, ale má také značný potenciál emise snižovat a dokonce efektivně likvidovat již vypuštěné emise. Biodynamické hnutí se proto aktivně angažuje ve snaze o snížení negativních dopadů závažné komplexní krize , která postihuje náš svět a projevuje se již konkrétně například degradací půdy, ztrátou biologické rozmanitosti či znečištěním.

V tomto ohledu je zásadní zejména zdravá půda. Vytváření humusové vrstvy prostřednictvím střídání plodin, hnojení zvířecím nebo zeleným hnojivem či pěstování krycích plodin jsou opatření přispívající ke schopnosti půdy snižovat emise CO2 tím, že do sebe váže uhlík. Absence chemických dusíkatých hnojiv a pesticidů v biodynamickém zemědělství dále přispívá ke zmírnění dopadů na klima, protože jejich výroba a používání vede k ještě větším emisím a zároveň je energeticky neefektivní.


Biodynamické zemědělství dále věnuje zvláštní pozornost například tématu využívání fosilních paliv a neobnovitelných zdrojů nebo tématu ochrany oblastí jako jsou panenské deštné pralesy a další vysoce cenné chráněné oblasti před průmyslovým zemědělstvím. S vědomím rostoucího sucha na celém světě podporují pravidla certifikace Demeter zodpovědné využívání a získávání vodních zdrojů, tak aby se zabránilo erozi a zasolování půdy. Demeter pravidla také podporují energeticky úsporné techniky a technologie. 


Naše opatření v oblasti klimatu sahají od hospodaření na poli až po balení výrobků Demeter. Obaly musí odpovídat nejlepším současným ekologickým standardům, včetně minimalizace množství použitého materiálu, zamezení zbytečnému přebalování a upřednostňování opakovaně použitelných nebo recyklovatelných obalových řešení. Z těchto důvodů se například někteří producenti banánů s certifikací Demeter začali věnovat bezplastovému hospodaření, což znamená, že na těchto farmách je používání plastů sníženo o více než 703,68 kg plastového odpadu na hektar za rok. 


👉 Pro více informací: https://demeter.net/climate-action/ 

👉 Více informací o bezplastové produkci banánů: https://demeter.net/demeter-products/bananas/ 


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page