top of page

Svobodný statek na soutoku

"Biodynamický přístup je pro nás cestou k ozdravování či léčení krajiny i lidí v ní."

O nás

Camphill na soutoku, z.s. byl od počátku založen jako "soutok" sociálního impulsu s impulsem biodynamického zemědělství. Svobodný statek na soutoku je v tomto kontextu pověřen místním společenstvím právě činnostmi souvisejícími s péči o krajinu. Jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.) má však vícero osvětových cílů. Jeho činnost je však součástí práce camphillského společenství v Českých Kopistech, a tak má i sociální rozměr. Naším záměrem je ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich, utváření svobodného statku na principech bio-dynamického zemědělství, vytváření prostoru pro pracovní, poznávající a sociální setkávání lidí na statku, konat a utvářet se smyslem pro krásu a pravdivost a ve svém úsilí navázat na podněty a práci Rudolfa Steinera a Karla Königa.

Náš tým

Náš tým tvoří několik kruhů lidí - jádrový tým tvoří lidé, kteří žijí na statku, jsou zčásti spolupracovníci obecně prospěšné společnosti a zčásti dobrovolníci. Další "kruhy" jsou: naši stálí spolupracovníci, sezónní spolupracovníci, dobrovolníci, 7-10 lidí se speciálními potřebami v rámci sociálních služeb zastřešených Camphillem na soutoku, z.s.

Co nabízíme

Pěstujeme a nabízíme zeleninu, ovoce, bylinky a další přírodní produkty - vše v bio kvalitě. 

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

Dle zakladatele camphillského hnutí, kterého jsme součástí, není možné mít zdravé sociální vztahy v nezdravé krajině. Přístup biodynamický je pro nás cestou k tomuto ozdravování či léčení krajiny i lidí v ní.

Kontakt na nás

Adresa: České Kopisty 5, 412 01, Terezín

E-mail: info@svobodny-statek.cz

bottom of page