top of page

Rodinné vinárstvo Magula

"Vinárstvo umožní zarobiť malý majetok – za predpokladu, že začnete s veľkým.“
(Thomas Pellechia: Starting and Running a Winery)

O nás

Úcta k tradícii, žvot v generáciach, spoluúčasť na zázraku stvorenia a viera v budúcnosť našej krásnej planéty, to sú hodnoty, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Preto sme nadviazali na rodinnú tradíciu z roku 1931, preto v našom rodinnom vinárstve spolupracujú tri generácie a  preto pestujeme vinič a ďálšie plodiny bez použitia herbicídov, pesticídov a systémových chemických prípravkov. Veríme, že hrozno samo vydá zo seba to najlepšie, my mu poskytujeme iba pokoj a čas, aby  vo víne mohlo naplno prejaviť odrodové charakteristiky a jedinečný terroir Ružovej a Vlčej doliny. Naša sila je v tímovej deľbe práce a osobnej angažovanosti každého člena rodiny, vrátane tej širšej, ktorú tvoria naši dnes už dlhoroční spolupracovníci.

Náš tým

O vinařství se stará bez přehánění celá naše rodina a každý má svoji nezastupitelnou úlohu. Více o každém z nás se dozvíte zde.

Co nabízíme

V súlade s našim princípom, do procesu tvorby vína zasahujeme minimálne, v záujme zachovania prirodzenosti a komplexnosti výsledného produktu. Vína počas procesu ich tvorby sírime úsporne alebo vôbec, ale dbáme, aby obsah voľnej síry pri fľašovaní bol okolo 10 mg/l, čo by malo zabezpečiť dostatočnú ochranu a stabilitu vína vo fľaši. V záujme autentickosti sme upustili aj od technologických postupov ako čírenie a filtrácia. Červené vína vyzrievajú v sudoch spravidla  24 mesiacov, počas ktorých sa dokonale vyčistia. Ružové a biele vína, ktoré vyzrievajú zvyčajne iba 12 mesiacov, sa tiež celkom pekne vyčistia aj bez čírenia a filtrácie, spravidla však nie sú také iskrivo čisté ako filtrované vína a môže sa v nich po nafľašovaní objaviť jemný depozit tvorený bielkovinami či zvyškami kvasiniek, tzv. matky. Tento depozit je však nutrične mimoriadne cenný, lebo obsahuje aj aktívne vitamíny, enzýmy a živé probiotiká.

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

Snažíme sa o rovnováhu, harmóniu a autentickosť, ktoré možno objaviť aj v našich vínach. Dnes naše hrozno pestujeme v bio-režime a v pivnici zasahujeme iba minimálne, pričom vínu vytvárame optimálne podmienky a  poskytujeme dostatok času na to, aby sa urobilo samo.

Kontakt na nás

Adresa: Suchá nad Parnou 586

E-mail: vino@vinomagula.sk

bottom of page