top of page

Práce v souladu s přírodou

Únorovým heslem v rámci 12 přínosů biodynamického hospodářství je "Práce v souladu s přírodou"


Biodynamické zemědělství je o práci v harmonii s přírodou. Důvod je jednoduchý. V přírodě je vše vzájemně propojeno a ve vzájemné interakci. Nic nefunguje samo o sobě, vše je vždy výsledkem komplexní součinnosti mezi různými přírodními elementy. Biodynamické zemědělství zajišťuje, že se tyto jednotlivé prvky – půda, rostliny, zvířata a lidé, mohou rozvíjet a růst ve vzájemném souladu. Stejně jako v přírodě vše funguje společně jako jeden organismus, i v biodynamickém zemědělství se na farmu pohlíží jako na živý organismus složený z různých částí a systémů (různé druhy půdy, zvířata, stromy atd.). Všechny tyto prvky jsou nedílnou součástí farmy a musí být spravovány společně, aby bylo zajištěno dobré fungování celku. To je také důvod, proč není možné převést na pravidla Demeter hospodaření pouze část farmy, ale převádí se vždy zásadně celá farma. 

V době, kdy se obory zemědělství a ochrany přírody často staví proti sobě, manifestuje biodynamické zemědělství pravý opak. 

Když v biodynamickém zemědělství pracujeme s celosním přístupem, integrujeme tak jednotlivé přírodní prvky faremního organismu a tím zároveň zajišťujeme, že dochází k podpoře přírody, jejímu zachování a péči o ni. A zdravá příroda je samozřejmě přínosem pro vše, co se na farmě pěstuje.


👉 Pro více informací o faremním organismu: https://demeter.net/biodynamics/farm-organism/

52 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page