top of page

Nadace Pro půdu

"Půda je dar a jako takovou ji není možné vlastnit."

O nás

Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Vlastnictví půdy chápeme jako obecně prospěšnou správu. Proto svěřujeme nadační půdu zejména drobným ekologickým zemědělcům, kteří čelí různým bariérám v přístupu k půdě, a snažíme se o to, aby se půdě i zemědělcům dařilo.

Náš tým

Jsme lidé s láskou k půdě a úctou k Zemi. Podporujeme ekologické zemědělce každý tak, jak nejlépe umí. Díky Nadaci Pro půdu se vzájemně potkáváme a propojujeme své síly.

Co nabízíme

  • Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených s přístupem k půdě.

  • Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby hospodaření.

  • Nadační půdu získáváme nákupem i darem.

  • Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími se tématem ochrany a přístupu k půdě.

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

První farma, která hospodařila na nadačních pozemcích, byla tou dobou biodynamická farma Bemagro. Navíc, při formování Nadace Pro půdu se kolem její myšlenky shromáždili zastánci biodynamiky, jako je Radomil Hradil, Alena Malíková, Miloslav Knížek a další, díky kterým jsou biodynamické principy vnořeny do myšlenkových základů nadace. V aktuální době není ani jeden nadační zemědělec certifikován Demeter, nicméně snažíme se k biodynamickému přístupu inspirovat a motivovat.

Kontakt na nás

Adresa: Jedlová 354, 330 08 Zruč – Senec

E-mail: info@nadacepropudu.cz

bottom of page