top of page

Farma Bio Bělá s.r.o.

"Srdce a hlava. Srdcem pro lepší energii na pozemcích a hlavou pro lepší zpeněžení produktů."

O nás

Od roku 2005 hospodaříme na cca 910 hektarech orné půdy a 300 hektarech luk. Většina pozemků, které obhospodařujeme se nachází v okolo obcí Horní Bělá, Loza a Krašovice v nadmořské výšce mezi 450 až 500 m n.m.  Je zde překrásná kopcovitá krajina, naše pole jsou velmi rozmanitého charakteru. Nachází se zde lehké půdy s vysokým obsahem kamene a písku až po půdy středně těžké, není tedy vždy snadné některé pozemky optimálně připravit. Jsme však velmi rádi za to, že můžeme na těchto pozemcích hospodařit. Od roku 2018 nepoužíváme žádné chemické přípravky a přešli jsme na ekologické hospodaření. Pracujeme tedy s víceletým osevním postupem, organickými - statkovými hnojivy, vápencem atd. 

Náš tým

Tým naší farmy tvoří majitel, jednatel, vedoucí farmy, administrativní pracovník a tři traktoristi.

Co nabízíme

Na orné půdě pěstujeme plodiny jako pšenice, žito, špalda, luskoviny a jetelotravní směsi. Naším cílem je hospodařit dlouhodobě udržitelným způsobem, snažíme se chovat k půdě a přírodě kolem nás co nejlépe. 

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

Biodynamické zemědělství je ekologický a nejšetrnější přístup k přírodě. Používáme jen vlastní organická hnojiva, ke skotu se chováme eticky a s láskou a udržujeme biodiverzitu krajiny. Dle návodu Rudolfa Steinera připravujeme vlastní biodynamické preparáty, které zlepšují úrodnost půdy, udržují ji dlouhodobě v plnou energie a zvyšují odolnost plodin proti škůdcům. Jedná se o čistě přírodní preparáty, vyrobené z bylin rostoucích na našich loukách a z kravského trusu, který je přes zimu zakopán v kravských rozích a před aplikací hodinu míchán (tzv. dynamizován) v sudech. Díky našemu přístupu je půda, o kterou se staráme, plná mikroorganismů, je úrodná a zadržuje více vody. Naše produkty mají skvělou chuť, jsou plné energie a jsou také odolnější.

Kontakt na nás

Adresa: Pod Cvrčkovem 856, Prachatice II, 383 01 Prachatice

​E-mail:  fischer@biobela.cz skarda@biobela.cz

Tel: Petr Fischer 777 219 289 Jan Škarda 737 434 739

 

bottom of page