top of page

st 25. 5.

|

Praha 7

Krajina potřebuje naši všímavost

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Krajina potřebuje naši všímavost
Krajina potřebuje naši všímavost

Čas a místo

25. 5. 2022 17:30 – 19:00

Praha 7, 3, Na Špejcharu 291, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

O události

K vytváření živého vztahu člověka k přírodě je potřeba si pomocí svých smyslových vjemů a svého vcítění všímat krajiny jako celku, jejích rostlin, zvířat a hornin. Takové poznání je o to bohatší, když se setká více lidí, kteří si přírodních jevů všímají společně. Spoluprožívání vede nejen k pochopení impulzů, které v krajině působí ale umožňuje také hlubší mezilidské setkání. Souznění různých individuálních náhledů a setkávání vnitřních a vnějších zkušeností dává vzniknout pohyblivému, živému a přesto zcela charakteristickému obrazu místa, ze kterého může promluvit „Genius loci“. Takovýmto přístupem v sobě necháváme rozvíjet docela nové schopnosti, které umožní jednat v souladu s povahou daného místa a pomohou k utváření budoucích, život podporujících prostředí. Neboť co je vně je také uvnitř…

Setkání s lektorkou Sonjou Schürger https://www.landschaftsgarten.net/

Kontakt a přihlášení: Kontakt: Jana Vaníčková, vanickova@statektilia.cz

Sdílet událost

bottom of page