top of page

Bio Zdoňov s.r.o.

"Vše co děláme, děláme s láskou k naší Zemi."

O nás

Naše farma se nachází v obci Zdoňov, v těsné blízkosti Adršpašsko-teplických skal. Zabýváme se ekologickým/biodynamickým hospodařením a chovem skotu plemene masný simentál v klidném a tichém prostředí CHKO Broumovska. Náš chov tvoří aktuální více než 600 kusů skotu, z něhož je přibližně 240 matek. Kromě chovu skotu, obhospodařujeme 947 ha zemědělské půdy, z níž je 256 ha orné půdy a zbytek je tvořen loukami a pastvinami. Na orné půdě pěstujeme pšenici, žito, oves, špaldu a do podkrkonošské krajiny navracíme tradiční pěstování lnu.

Náš tým

Náš tým tvoří majitel, vedoucí farmy, administrativní pracovnice, dva traktoristi, dvě zootechničky a  dva až tři brigádníci

Co nabízíme

Naším cílem je vytvořit zcela čistokrevný bezrohý chov plemene Masný simentál (SM100), ze kterého budeme produkovat plemenná zvířata s kvalitním osvalením. Specializujeme se na zvířata s německou genetikou, která se vyznačují snadnými porody. Pěstujeme pšenici, žito, oves, špaldu a len. 

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

Skvělá energie při návštěvách biodynamických farem a také  větší odolnost obilí proti poléhání, proti škůdcům, kvalitnější travní porosty, klidný dobytek a další výhody využívání biodynamických postupů. V roce 2009 byla farma zařazena do ekologického systému hospodaření a od roku 2018 hospodaříme dle pravidel biodynamického zemědělství. naše kravičky se po většinu roku volně pasou a páří na loukách, které nejsou hnojeny. Obnovujeme meze na které jsme vysázeli již přes 4 000 stromů a keřů a snažíme se o zádrž vody v krajině a ve spolupráci s českými druidy obnovujeme energetické linie přírody. I my sami se snažíme o osvětu díky našemu projektu Otevřená farma.

Kontakt na nás

Adresa: Zdoňov 56, Teplice nad Metují

E-mail: tilkovska@biozdonov.cz

Tel: Ing. Petra Tilkovská 720 045 323

bottom of page