top of page

Bio Vstiš s.r.o.

"Vše co děláme, děláme s láskou k naší Zemi."

O nás

Bio Vstiš s.r.o. hospodaří na cca 955 hektarech orné půdy a 184 hektarech trvalých travních porostů, z nichž jsou některé plochy využívány jako pastviny pro masný skot. Většina pozemků, které obhospodařujeme se nachází okolo obcí Vstiš, Dobřany a Chlumčany v nadmořské výšce mezi 300 až 400 m n.m. Na orné půdě pěstujeme pšenici, špaldu, žito, oves, hrách, bob a len. Zabýváme se chovem plemene Masný Simentál. Zvířata pro založení našeho stáda byla koupena od kvalitních chovatelů z Německa, Skotska a České republiky.

Náš tým

Náš tým tvoří majitel, jednatel, vedoucí farmy, administrativní pracovník, tři traktoristi a jeden až dva brigádníci.

Co nabízíme

Na naší orné půdě jsou zastoupeny plodiny jako pšenice, žito, špalda, luskoviny a jetelotravní či vojtěškotravní směsi. Tento rok pěstujeme také bylinky, zeleninu a světelný kořen. Náš chov se zaměřuje na masná plemena Angus a Masný simentál, aktuální počet dobytka se pohybuje okolo hranice 200 ks. Naše kravičky se po většinu roku volně pasou a páří na loukách, které nejsou hnojeny. Nepoužíváme očkování ani jiné preventivní přípravky.

Co nás přivedlo k tomu, že na svém hospodářství využíváme biodynamické postupy:

Skvělá energie při návštěvách biodynamických farem a také  větší odolnost obilí proti poléhání, proti škůdcům, kvalitnější travní porosty, klidný dobytek a další výhody využívání biodynamických postupů

Kontakt na nás

Adresa: Vstiš 157, 334 41 Vstiš

E-mail: skarda@biobela.cz

Tel: Jan Škarda 737 434 739

bottom of page