top of page

„Nové GMO“ musí být přísně regulováno a na výrobku vyznačeno!

Aktualizováno: 25. 5. 2022

https://widget.proca.app/d/keep_newgm_food_regulated_labeled/demeter_czechandslovakia/index.html


Zveřejněním svého pracovního dokumentu o „nových genomických technikách“ Evropská komise opět otevřela debatu o geneticky modifikovaných organismech (GMO).

Demeter CS se přidává k mezinárodní petici, jejíž cílem je zajistit, že potraviny vypěstované s pomocí tzv. "Nových GMO" budou kontrolovány a označeny v souladu s legislativou EU platnou pro GMO. Petice je zveřejněna v 35 státech a je určena jak pro představitele národních vlád tak i politiky působící v rámci orgánů Evropské Unie.

Pokud by se tato pravidla na Nové GMO nevztahovala, neměli bychom jako zemědělci, výrobci potravin, maloobchodníci či spotřebitelé žádnou kontrolu ani možnost výběru. Vůbec bychom netušili, zda byly GMO techniky využity.


K PETICI SE MŮŽETE PŘIPOJIT KLIKNUTÍM ZDE


Český text:


Mezinárodní petice: „Nové GMO“ musí být přísně regulováno a na výrobku vyznačeno!


Pomocí citlivějších genomových technik vyvíjí velké chemické a semenářské korporace geneticky modifikované organismy (GMO) nové generace, takzvané Nové GMO (New Genomic Techniques – NGT). Potraviny z takto vyšlechtěných plodin se pak bez našeho vědomí snaží dostat až na náš talíř.


Tyto společnosti již léta lobbují u Evropské komise. Jejich cílem je zabránit zahrnutí nově vytvořených geneticky modifikované organismů (NGT) pod platná nařízení EU o používání GMO. Odkazují se na nepodložená tvrzení o pozitivním vlivu NGT např. na udržitelnost, snížení spotřeby používaných pesticidů i na klimatickou změnu. Současně jsou ale tyto společnosti držiteli patentů na semena vytvořená pomocí těchto technik a jsou tedy motivovány především zvyšováním vlastních zisků. Pokud by došlo k převzetí přípravy osiv těmito průmyslovými podniky, vážně by to ohrozilo autonomii osiv zemědělců a biologickou rozmanitost jako takovou.

Evropská komise v současné době plánuje vyloučit Nové GMO, ze schvalovacího procesu v rámci existujících právních předpisů EU o GMO. Podle současných platných pravidel podléhá používání GMO i nové GMO přímé kontrole a autorizaci příslušných orgánů Evropské Unie. Ty hodnotí rizika pro lidské zdraví i životní prostředí a stanovují transparentnosti, jak pro výrobce, tak pro zemědělce. V neposlední řadě ochraňuje spotřebitele tím, že upravuje povinnosti správného a zřetelného označování takto vytvořených produktů.


Pokud by se tato pravidla na Nové GMO nevztahovala, neměli bychom jako zemědělci, výrobci potravin, maloobchodníci či spotřebitelé žádnou kontrolu ani možnost výběru. Hrozí i ztráta možnosti zakázat jejich pěstování. My máme ale právo rozhodovat o tom, co budeme jíst a pěstovat na našich polích!


Naše požadavky:


• Nové GMO patří mezi GMO a jako takové musí být regulovány v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Všechny GMO musí projít přísným hodnocením bezpečnosti a být označeny jako geneticky modifikované, aby byla zajištěna transparentnost v celém dodavatelském řetězci jak pro občany, tak i zemědělce.


• Je třeba dále zkoumat environmentální, biologická a zdravotní rizika Nových GMO, jejich socioekonomické dopady na zemědělce a potravinový systém a vyvíjet další detekční metody.


• Vlády (a osoby s rozhodovací pravomocí v EU) musí prosazovat a podporovat osvědčená řešení pro udržitelné a klimaticky odolné zemědělství, jako jsou agroekologické postupy a ekologické zemědělství, a chránit svobodu chovatelů a pěstitelů provozovat své podnikání, aniž by tito byli omezováni příliš velkým rozsahem patentů na semena vyrobená s využitím Nových GMO.


Naléhavě Vás žádáme o zaujetí rozhodného stanoviska proti jakýmkoli pokusům vyloučit Nové GMO z platných právních předpisů EU o GMO a abyste prosazovali povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosti a označování všech GMO s cílem zaručit jak bezpečnost našich potravin, tak i ochranu přírody, životního prostředí a naší svobody výběru.

643 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page