top of page

Biodiverzita

Květnovým tématem našeho seriálu o přínosech biodynamického zemědělství je BIODIVERZITA.


Biodiverzita je centrálním tématem biodynamického zemědělství. Zachování biodiverzity je důležité nejen pro zemědělství, ale také pro zajištění potravinové bezpečnosti (ve smyslu dostatku potravin), neboť většina hmyzu je úzce spjata se vznikem potravin. Celých 75% potravinových plodin je závislých na opylení prostřednictvím živočichů. To je jeden z důvodů, proč v biodynamickém zemědělství klademe důraz na zodpovědnost každé farmy pečovat na vlastních pozemcích o ochranu a rozvoj biodiverzity. 

Pravidla certifikace Demeter stanovují, že alespoň 10 % zemědělské půdy musí být ponecháno divoké přírodě nebo určeno pro rozvoj biologické rozmanitosti. Díky správnému hospodaření a ochranným postupům, jako je střídání plodin, vysazování polykultur, uchování panenských lesů, dlouhodobých pastvin, vodních ploch, úkrytů pro hmyz a ptáky a ochrana volně žijících živočichů, se biodynamickému zemědělství daří zvyšovat a zachovávat biologickou rozmanitost. 

Přísně zakázáno je používání jakýchkoli chemických vstupů, hnojiv a pesticidů, stejně jako geneticky modifikovaných organismů. Místo toho farma funguje na základě spolupráce s přírodním prostředím. 

Biodynamičtí zemědělci pracují s ekosystémem integrujícím způsobem, hledají rovnováhu a možnosti integrace mezi divokými a pěstovanými druhy, což je zároveň praxe, která může pomoci dostat z obou druhů to nejlepší. Výsledky mluví samy za sebe: díky vytváření přirozeného prostředí a absenci chemických a syntetických pesticidů se na ekologických a biodynamických farmách v porovnání s konvenčními farmami vyskytuje o 35 % více ptáků, o 23 % více hmyzu a více půdních organismů, jako jsou žížaly a zemní brouci. 


👉 Pro více informací na téma biodiverzity: https://demeter.net/biodynamics/biodiversity/


22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page